top of page
Søg
  • JE

Alger og algebra: Aktionslæring på havnen


Når man søger Flensborg frem i Google Maps, fremstår inderfjorden delvist som en grumset og misfarvet suppe. Det var algevækst i vandet, der var skyld i det uskønne syn, der uheldigvis stod på i de dage for flere år siden, da billederne over Flensborg blev taget, men selvom det er sjældent, at algerne forekommer i så høj en koncentration, så er algepopulationen en tydelig indikator for vandkvaliteten i Flensborg Fjord. Denne kan gå op og ned, og det kan skyldes temperaturen, men også forekomsten af næringsstoffer i vandet.

Sidst i oktober satte 13c og deres biologilærer Jørn Kapela sig for at undersøge de aktuelle vækstbetingelser for algerne ud for museumskajen i inderhavnen. Først blev der taget vandprøver, der efterfølgende blev undersøgt i skolens laboratorium, så indholdet af bl.a. nitrat og fosfat kunne bestemmes i prøverne. På den måde kunne eleverne tage teorien i anvendelse og kæde den sammen med en praktisk undersøgelse - en fin kobling, og en god dag for 13c.


Comments


bottom of page