top of page
Søg
  • JE

Et lille skridt på vejen - køn til debat på Duborg-Skolen8. marts er Kvindernes Internationale Kampdag, en tradition, der startede i København i 1910, men som siden har bredt sig til store dele af verden. Det er dagen, hvor vi markerer, hvor lang vej der endnu er for os som samfund, før vi har opnået retfærdighed mellem kønnene, og hvor vi italesætter de urimeligheder, der stadig gør sig gældende i dag.

At vi skal af med uligeløn, kønsdiskrimination og vold mod kvinder, er de fleste nok enige om. Hvordan det skal foregå, er dog straks mere indviklet, og svaret afhænger i høj grad af det politiske ståsted, man selv indtager. For at illustrere den bredde, der findes i holdninger til spørgsmålet, havde SSW's forbundsdagsperson Stefan Seidler inviteret politikere fra en række partier til en paneldebat på Duborg-Skolen, hvor sagen blev belyst fra forskellige ender af spektret, og hvor eleverne havde lejlighed til at blande sig med spørgsmål, kommentarer og bifaldsytringer.

Selvom en enkelt paneldebat ikke redder verden, så er den et lille skridt på vejen mod et lidt mere retfærdigt samfund - både for det ene, det andet og de andre køn.

bottom of page