top of page
Søg
  • JE

Klæg, salt og gummistøvlerAlle eleverne på 11. årgang var den 22. maj med biologiholdene på tur til Vadehavscentret ved Mandø. Her fik eleverne oplevet vaderne, mudderet og det helt unikke økosystem, der strækker sig fra Danmark over Tyskland til Holland. Vi hørte om tidevand, oversvømmelser og diger. Der blev også fortalt om vadefugle, sæler, sandorm og slikkrebs på det smukke museum. Eleverne målte iltindhold, og der blev fisket og gravet e

fter de mange bundlevende dyr i det gode vejr. Der er nok en enkelt krabbe, der mangler en klo, og en fladfisk, der er blevet lidt for flad efter turen. Men naturen er vinderen i sidste ende, når det giver større forståelse for det derude. Det giver noget helt andet at komme ud at opleve naturen helt ned til mudderet mellem tæerne i stedet for kun at se det på en skærm.


Tekst: Thomas NielsenComments


bottom of page