top of page
Søg
  • JE

Kunsthold giver nye vinkler på skolens arkitekturDuborg-Skolen er også i arkitektonisk henseende et spændende sted, hvor forskellige perioder og livsanskuelser har været med til at forme de bygninger, vi færdes i til dagligt. Når man kender lidt til skolens historie, har begreber som byggeskik, pædagogik og praktisk anvendelighed været nogle af de læster, skolen er skåret efter, og der er parametre, der har flyttet sig lidt frem og tilbage i de sidste 100 år. Hvor man f.eks. i 1920'erne ikke så det store behov for gruppearbejdsarealer, var disse en selvfølge, da nybygningen blev skabt i slut-70'erne, men til gengæld var der slagsmål om behovet for en kantine. Og elevatorer - var de nu også strengt nødvendige?


Skolen blev, som den er i dag, og med ombygningen, der stod færdig i 2020, fik vi den seneste finpudsning i forhold til moderne undervisnings-, hygge- og samarbejdslokaliteter.


Også i kunstundervisningen har arkitektur sin faste plads som tema, ikke mindst set ud fra et æstetisk synspunkt, og i den forbindelse har 12. årgangs kunsthold fundet inspiration til deres helt egne udkast til forskellige bygninger, der tager deres udgangspunkt i skolens arkitektur og udsmykning.


Sammen med kunstlærer Nikoline Tiroke har eleverne således designet museer, kirker og boliger, alt sammen med afsæt i detaljer, som findes i alskens krinkelkroge rundt omkring på skolen. Se f.eks. et Geologisk Museum, der går i et med en af Ejler Billes figurer i glasgangen - eller et gudshus, der er designet til at smelte sammen med glas og rækværk en etage højere.


En fantastisk ide - se udstillingen rundt omkring på skolen 17.1.-24.1.
Comentarios


bottom of page