top of page
Søg
  • JE

Minister: Evaluering på dagsordenen

Duborg-Skolen er et godt sted at være, og det ved de også i det slesvig-holstenske uddannelsesministerium i Kiel. Skolen er en smeltedigel af dansk og tysk kultur, og som sådan er vi med til at formidle impulser, der går begge veje.

Et emne i den forbindelse er elevernes evaluering af undervisningen, et værktøj, der er veletableret på Duborg-Skolen, men som end ikke er på forsøgsstadiet i det offentlige tyske skolevæsen. Evalueringen sikrer en konstant kvalitetssikring af undervisningen og øger elevernes motivation ved at give dem medindflydelse på timernes form og indhold.

Det var bl.a. det, uddannelsesminister Karin Prien og hendes delegation fra IQSH (Institut für Qualitätssicherung an Schulen) var kommet til skolen for at snakke med elever, lærere og ledelse om, og der udfoldede sig en fin dialog, der kan danne grundlag for en videre udvikling af læringsmiljøet på skolerne i området - både de danske og de tyske.

Comentarios


bottom of page