top of page
Søg
  • JE

Ministerpræsident i dialog med Duborg-elever

Onsdag, den 9. februar stod der en høflig, lidt forsigtig ung mand i Duborg-Skolens garage, der lige skulle høre, hvordan man egentlig kom op i skolens fællesareal. Det var så lige Daniel Günther, den slesvig-holstenske ministerpræsident, der under ret uformelle former var kommet på besøg for at mødes med skolens elever i en paneldebat for 8. og 12. årgang. Debatten tog udgangspunkt i de spørgsmål, som eleverne stillede, og kredsede derfor især om emner, der optager unge mennesker: Klima og uddannelse stod højt på dagsordenen, men også energi- og grænselandspolitikken nåede at blive vendt på de lige godt 45 minutter, arrangementet varede. Selvom ministerpræsidenten formentlig var klar over, at det ikke var CDU's kernevælgere, han stod over for, var det et nydeligt træk at stille sig til rådighed for elevernes store spørge- og diskussionslyst - særligt i en tysk kontekst, hvor den direkte kontakt mellem politikere og befolkning ikke er nær så almindelig, som den er i Danmark.


Comments


bottom of page