top of page
Søg
  • JE

The Mandølorians - 11. årg. på tur i Vadehavet


Alle biologihold på 11. årgang var den 3. juli på tur til Vadehavscentret ved Mandø. Her fik eleverne ved selvsyn oplevet vaderne, mudderet og det helt unikke økosystem, der strækker sig fra Danmark over Tyskland til Holland. Vi hørte om tidevand, oversvømmelser og diger. Der blev også fortalt om vadefugle, sæler, sandorm og slikkrebs på det smukke museum.

Eleverne målte iltindhold, og der blev fisket og gravet efter de mange bundlevende dyr. Der er nok en enkelt krabbe, der mangler en klo, og en fladfisk, der er blevet lidt for flad efter turen. Men det giver noget helt andet at komme ud at opleve naturen helt ned til mudderet mellem tæerne i stedet for at se det på en skærm.

 

Comments


bottom of page