top of page

Home | Elev på Duborg | Elevrådet

Elevrådet

Duborg-Skolens elevråd er sammensat af repræsentanter fra alle klasser i 7.-13. årgang og sikrer, at eleverne bliver hørt i alle relevante spørgsmål. Repræsentanter fra elevrådet deltager ligeledes i PR-møderne, i udvalgsarbejdet samt i Samarbejdsrådet og er således med til at tydeliggøre elevernes vinkel på forholdene.Mange elever, som i deres

Dronningen_2019_-_FLA2_01.jpg
Elevraadsdag.jpg

senere liv er blevet engageret i politik og er kommet til at spille en rolle der, har trådt deres demokratiske barnesko i elevrådet. Elevrådet har derfor ikke kun en praktisk funktion, men giver samtidig mange elever blod på tanden efter mere medbestemmelse i samfundet.

bottom of page