top of page

Home | Skolen | Ny kollega?

Ny kollega?

Video_-_nye_kollegaer__marts_21.jpg

Generelt om skolen

Duborg-Skolen er en dansk skole lige syd for grænsen. Skolen råder over to afdelinger:

1. Fællesskolen. 7.-10. klasse, svarende til den danske folkeskoles ældste klasser (udskolingen). Underviserne i fællesskolen er seminarieuddannede i Danmark.

 

2. Gymnasiet. 11.-13. årgang, svarende til 1.-3.g i Danmark. Lærerne er universitetsuddannede og har typisk en cand.mag. i to fag. Næsten alle har taget deres uddannelse i Danmark, mens alle i hvert fald har taget et dansk pædagogikum - enten i Danmark eller på Duborg-Skolen.

Sproget på lærerværelset er dansk. Der er en god aldersfordeling på skolen, hvilket betyder, at alle aldersgrupper er godt repræsenteret blandt de ca. 65 lærere i fællesskole og gymnasium. 

IMG_0007.JPG

Undervisnings-sproget er ligeledes dansk. Vores læreplaner er i de fleste fag modificerede udgaver af de tyske, men oversat til dansk. Det vil ikke volde en dansk gymnasie- eller folkeskolelærer besvær direkte at træde ind i vores skolehverdag med uddannelse og joberfaring fra Danmark.

Ny på Duborg?

Skolen gør en dyd ud af at tage godt imod nye kollegaer. Således har vi, ud over at råde over et imødekommende lærerkollegium, iværksat forskellige initiativer, der skal ryste kollegerne sammen og hjælpe nyansatte med at finde sig til rette. Skoleforeningen (der driver Duborg-Skolen) inviterer derudover til introkurser, hvor man kan stikke en finger i jorden og snuse til, hvad det danske mindretal i Sydslesvig er for en størrelse (i fortid og nutid).

Løn

Både folkeskole- og gymnasielærere får løn og pension efter dansk overenskomst under hhv. Danmarks Lærerforening og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Dansk i Sydslesvig

Det danske mindretal i Sydslesvig består af ca. 50.000 mennesker i alle aldre. Ca. en fjerdedel af Flensborgs indbyggere forstår og taler dansk.

Mange udefrakommende oplever det som et charmerende særpræg, at skolens elever vokser op med en dobbeltidentitet, der giver dem adgang til at vælge det bedste fra to kulturer. Skolen er præget af en respekt over for det anderledes, der helt naturligt fødes af det daglige møde med mangfoldige bevidstheds- og identitetsformer.Som tilflytter har man mulighed for i

sydslesvig.de.png

sin fritid at engagere sig i en af de utallige danske foreninger, der findes i Flensborg og omegn (se f.eks. www.sdu.de og www.syfo.de). Her udfolder der sig et

Juni 19 360.jpg
flavis.png

rigt socialt og kulturelt liv, som man kan deltage i efter forgodtbefindende. Flensborg råder desuden over et stort og særdeles veludstyret dansk bibliotek kun ca. 3 minutters gang fra Duborg-Skolen. Det er derudover muligt at købe danske varer i mange af byens supermarkeder, og der findes en række "dansker-butikker" i forstaden Harreslev, der er specialiseret i grænsehandel og bl.a. tilbyder en lang række dagligvarer fra Danmark.

Dansk tv kan tages via almindelig antenne (DR1, DR2, Update, Ramasjang, DR K, TV Syd m.fl.), ønsker man betalingskanaler som TV3, TV5 og andet, kan de tages enten via parabol eller boxer-tv. De fleste lejligheder i Flensborg har desuden kabel-tv integreret i huslejen, hvorfor man ud over 50 tyske kanaler også har mulighed for at se DR1 og TV2 ganske gratis.

Danske aviser er det nemt at modtage via skolens danske postboks, mens mange efterhånden også er gået over til at læse dem på f.eks. deres iPads. Mindretallet har derudover sin egen Avis (www.fla.de), som udkommer som papirudgave og som e-avis mandag-

lørdag.

For børnefamilier er det relevant at vide, at der findes danske vuggestuer, børnehaver, skoler, SFO'er og fritidshjem overalt i Sydslesvig. Ens børn får således en dansk skolegang, dog med det plus, at de kommer til at beherske tysk på modersmålsniveau. En studentereksamen fra de danske gymnasier i Sydslesvig anerkendes i både Danmark og Tyskland og giver adgang til videregående uddannelser i begge lande.

Aktuelle stillingsopslag

Ledige stillinger i Duborg-Skolens gymnasieafdeling slås op på www.gymnasiejob.dk.

 

Herudover henvises til www.skoleforeningen.org/foreningen/ledige-stillinger, hvor stillinger for både gymnasie- og folkeskolelærere slås op med jævne mellemrum.

bottom of page