top of page

Home | Skolen | skolens Historie

Træk af skolens historie

1920 - 1945

Den 5. maj 1920 ønskede en forældrekreds at oprette en folkelig dansk realskole, og den 15. oktober samme år begyndte skolen med 15 elever i Hjemmet i Mariegade. I 1923 flyttede skolen til Duborg Banke og fik navnet Duborg-Skolen, Folkelig dansk Realskole hvilket den hed til 1949. Foruden realklasser havde skolen fortsætterklasser, hvor eleverne frivilligt kunne gå et år eller to efter folkeskoleafslutning.

D-S.jpg

1945 - 1955

Efter anden verdenskrigs afslutning ønskede forældrene at deres børn kunne få en dansk gymnasieafslutning. Det blev muligt ved oprettelsen af Duborg-Skolens studenterkursus i 1948, støttet af Grænseforeningen og vha. frivillig undervisning udført af skolens lærere. I 1949 blev studenterkursus til egentligt gymnasium med studentereksamen efter dansk mønster. Denne eksamen var imidlertid ikke adgangsgivende til tyske universiteter og læreanstalter.

IMG_0007.JPG

1955 - 1976

Efter København-Bonn aftalerne i 1955 fik studentereksamen fra Duborg-Skolen dansk-tysk anerkendelse og gav dermed adgang til studier såvel i Danmark som i Tyskland. Samtidig anerkendtes realeksamen som ligestillet med Mittlere Reife. I tiden 1956-64 var kun matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen mulig. I 1964 indførtes den nysproglige linje. I 1976 ophævedes de to linjer, og

Valggymnasiet blev indført i overensstemmelse med tysk ‘Studienstufenordnung’.

1976 - 2008

I 1979 blev en ny bygning med moderne faglokaler indviet nord for den gamle skole.

I perioden 1949-1986 var skolen såvel realskole som gymnasium. I en periode kom elevtallet op over 1000 elever, og bl.a. derfor besluttede Dansk Skoleforening for Sydslesvig at flytte realskolen til Jens Jessen-Skolen. I 1986 blev de sidste realister dimitteret fra Duborg-Skolen.

Efter 2008

Fra september 2008 er Duborg-Skolen en ‘dansk fællesskole med gymnasial overbygning’ fordi Dansk Skoleforening for Sydslesvig har indført Fællesskolen. Samtidig er Valggymnasiet fra 1976 efter ny tysk ‘Oberstufenverordnung’  ændret til Profilgymnasiet. 

A. P. Møller Skolen - også en ‘dansk fællesskole med gymnasial overbygning’ - blev indviet i Slesvig i september 2008.Duborg-Skolen er dermed ikke mere eneste

sted i Sydslesvig hvor det danske mindretals

unge kan tage en dansk og tysk anerkendt

Oestrig_2018-lys.jpg

studentereksamen. 

Duborg-Skolens historie er historien om en lang forandringsproces.

Besøg også vores skolehistoriske samling for yderligere informationer!

bottom of page