top of page

Home | Skolen | Mindretalsskole

Mindretallets højborg

Duborg-Skolen er en mindretalsskole. Dette ses ud fra de formelle krav, der stilles til den daglige undervisning med bl.a. dansk og tysk på modersmålsniveau - hvilket er en forudsætning for, at den afsluttende eksamen anerkendes som en studentereksamen i både Danmark og Tyskland.

Skolens elever befinder sig derudover hver eneste dag i et spændingsfelt mellem dansk og tysk sprog, kultur og identitet, som er kompliceret, men som ofte fascinerer

Sol_over_Flensborg_01.jpg

udefrakommende, og som indebærer kimen til en unik åbenhed over for det anderledes – både i det nære og ude i verden. Skolen søger at understøtte denne åbenhed med sine internationale projekter, bl.a. ved udvekslingsrejser til USA, Frankrig og Kina. Mange danske gymnasieelever har derudover stiftet bekendtskab med vores dygtige elevambassadørkorps, som gerne viser gæster rundt på skolen, men som også tager på besøg rundt omkring i landet for at diskutere begreber som identitet og nationalfølelse med unge i Danmark.

aeble_dansk_tysk_02.jpg

Duborg-Skolen betragtes af mange som mindretallets højborg i Flensborg og omegn. Her modnes eleverne fra to-sprogede børn til to-kulturelle unge mindretalsdanskere. Det er en spændende rejse, som ender individuelt for hver enkelt elev. Uanset, hvor dette end måtte være, skaber Duborg-Skolen rammerne for, at resultatet af denne udvikling bliver elever med faglige og menneskelige ressourcer som et godt udgangspunkt for at gribe de muligheder, som åbner sig efter 13 års skolegang. Nogle vender tilbage til Sydslesvig efter endt uddannelse, andre drager ud i verden for stedse – men ingen kan sige sig fri for at bære mindretalserfaringen i sig som en central del af deres identitet.

bottom of page