top of page

Home | Elev på Duborg | Livet som Duborg-Elev

Skal du være med?

Duborg-Skolen er en enestående skole i det dansk-tyske grænseland. Vi tilbyder trygge rammer, men også masser af udfoldelsesmuligheder til dig, der ønsker at udvikle sig fagligt og menneskeligt. Faglig kvalitet og elevernes trivsel er for os to sider af samme sag, og vi går højt op i at give vores elever den bedste skoletid, de kan få - både i hverdagen og som nu under corona-forhold, hvor det er vigtigere end nogensinde at holde humøret oppe.

September 14 168.JPG

Med en studentereksamen fra Duborg-Skolen er det helt op til dig, om du vil tage en uddannelse i Danmark eller i Tyskland efterfølgende - et eksamensbevis fra Danmark giver nemlig adgang til begge dele.

Samtidig er Duborg-Skolen efter sin renovering blevet regionens mest moderne skole, der fuldtud kan måle sig med andre gymnasier nord og syd for grænsen.

Drone-2020.jpg

Og vidste du, at

...det fortsat er muligt, men ikke længere obligatorisk at tage matematik på A-niveau på Duborg-Skolen?

...at vi tilbyder fem spændende studieprofiler inden for sprog, naturvidenskab, æstetik og idræt?

...at der samtidig er masser af hyggetiltag - såsom kreativ café, e-sport og sleep overs på skolen?

Det er ikke kun igennem undervisningen og lækre bygninger, at vi definerer os som en moderne skole - hvis du har mod på at udfolde dig uden for klasseværelset, byder vi også på høj klasse i forhold til udvekslingsprojekter, studieture og lektiehjælp.

 

Bor du langt fra Flensborg, kan du få en plads på ungdomskollegiet, og har du lyst til at lære Flensborg Fjord at kende, så har Duborg-Skolen også sin egen sejlbåd.

Kollegiet_edited.jpg
skoleskibet1.jpg

Vores luciakor tilbyder derudover korsang i særklasse, og interesserer du dig for mindretal, så skulle du måske blive elevambassadør og fortælle om skolen og mindretallet, når vi modtager besøg eller selv tager ud på skoler rundt omkring i Danmark.

bottom of page