top of page

Home | Organisation | Samarbejdsrådet | Forældrefonden

Forældrefonden

Samarbejdsrådet har siden 1963 forvaltet Duborg-Skolens Forældrefond efter principper, som tjener til at understøtte aktiviteter og arrangementer til gavn for eleverne.


Formålet er at gøre skolen til andet og mere end kun et uddannelsessystem.


Bl.a. gives tilskud til:
- sangbøger til de nye elever.
- støtte til kontaktelevernes 'uddannelse' og virke til gavn for de yngre elever.
- støtte til arrangementer, fx nordiske kontakter, korarbejde, introarrangementer.
- bevilling til rektor til individuel elevhjælp.
- tilskud til ekstraordinære anskaffelser

eller arrangementer til gavn for alle elever eller større grupper af elever.


Din støtte til forældrefonden kan give endnu flere muligheder for gode aktiviteter og anskaffelser, som supplerer uddannelsen på skolen.


Du kan indbetale din støtte på forældrefondens konto:


Union-Bank
IBAN: DE23 2152 0100 0000 011355
BIC: UNBNDE21xxx

Kunst - mønter, marts 2021.jpg
bottom of page