top of page

Home | Organisation | Samarbejdsrådet

Samarbejdsrådet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig er en forældrestyret organisation, og det gør sig også gældende på institutionsniveau.

I skolens samarbejdsråd går repræsentanter for forældre, forældre, elever, undervisere og ledelsen sammen om at skabe den bedst mulige skole for alle parter. Rådet er med til at præge skolens liv, bl.a. ved at have medindflydelse på læreplaner, budgetter og skole-hjem-samarbejdet, og det sætter ligeledes sit aftryk på skolens sociale aktiviteter, idet det er med til at arrangere flere af årets større begivenheder.


Samarbejdsrådet administrerer

Oktober 19 594.jpg

desuden Duborg-Skolens forældrefond.

Forældrerepræsentanterne vælges hvert tredje år. Næste valg er i foråret 2023, hvor det er vigtigt, at så mange forældre som muligt møder op.

 

Lærere og elever vælger deres repræsentanter hvert år. Skolens rektor er samtidig rådets sekretær. Herudover er fællesskolens afdelingsleder, Torben Hansen, og skolens dygtige socialrådgiver, Kristof Poppel, med som faste gæster. Referater fra møderne lægges ud her.

foårskoncert 002.JPG

Vigtige datoer

Mødedatoerne for 2023-24 er følgende:

15.11.23, 17.1.24, 27.3.24, 15.5.24, 10.7.24.

Samarbejdsrådet inviterer herudover traditionelt til adventsfest i november - i 2023 er det den 30.11. fra 17-19.30.

 

 Vi håber at kunne hilse på rigtig mange forældre ved disse lejligheder!

 

Samarbejdsrådets møder finder som regel sted kl. 19.00. De er åbne for alle forældre, lærere og elever. 

 Har du herudover spørgsmål, kan du kontakte rektor Heino Aggedam på tlf. 0461-144390 i dagtimerne.

Forældrerepræsentanter
Helle Feder-Hoffmann (forperson)
Leif Jansen (næstformand)
Nils Pontoppidan (kasserer)
Tina Rother
Dirk Jäger

Elevrepræsentanter
Matilda Pelzer, 10. årg.
Arved Hornschuh, 13. årg.
 

Lærerrepræsentanter
Anna Schinck
Erik Bjerrum

bottom of page