top of page
Søg
  • JE

Sne og glat føre - hvornår aflyses den fysiske undervisning?Procedure for aflysning* af undervisning pga. vintervejr/stormvejr:

*I nedenstående skal ”aflysning af undervisning” læses som aflysning af fysisk undervisning. Er der planlagt virtuel undervisning, vil denne fortsætte efter planen, mens planlagt fysisk undervisning konverteres til virtuel undervisning.

Hver enkelt forælder og elev opfordres til selv at vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at bevæge sig ud på skolevejen.

Hvis undervisningen er aflyst, opfordres eleverne til at blive hjemme. Der vil dog være pasningsordning i fornødent omfang. Ingen elever vil altså mod forældrenes ønske blive sendt hjem på sådanne dage. Elever i 7.-8. klasse, der trods aflysning af undervisningen dukker op på skolen, får ikke tilbuddet om at tage hjem uden at der er taget kontakt med og dette er aftalt med forældrene. For fællesskoleklasserne i 7.-10. årgang gælder: Undervisningen aflyses automatisk, hvis de offentlige skolemyndigheder aflyser undervisningen på skolerne i "Stadt Flensburg" (uanset forholdene i oplandet uden for byen). For øvrige årgange gælder: Undervisningen aflyses automatisk, hvis de offentlige skolemyndigheder aflyser undervisningen på skolerne i "Stadt Flensburg" og / eller i "Kreis Schleswig-Flensburg" (undervisningen er altså fx også aflyst, hvis de offentlige skoler kun aflyser undervisningen i oplands-"kredsen"). Hvis de offentlige skolemyndigheder aflyser undervisningen på skolerne i "Kreis Nordfriesland", men hverken i "Stadt Flensburg" eller i "Kreis Schleswig-Flensburg", gennemføres normal undervisning, MEN elever, hvis skolevej starter i "Kreis Nordfriesland", opfordres altså jf. ovenfor til selv at vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at bevæge sig ud på skolevejen. De offentlige skolemyndigheders beslutning om aflysning af undervisning meddeles fx via radiostationerne R.SH og NDR - se evt. også deres hjemmesider: rsh.de og ndr.de (under trafikmeldinger) eller alternativt Uddannelsesministeriets såkaldte vinter-hotline på hjemmesiden www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/winterhotline/Winterhotline.html. Rammer myndighedernes beslutning om at aflyse undervisningen en eksamensdag, hvor der er tale om eksamen med centralt stillede opgaver, forventes det, at myndighedernes meddelelse omfatter en præcisering af, hvordan eksaminanderne skal forholde sig. Disse skal altså være særligt opmærksomme herpå. Er der tale om en eksamensdag med decentralt stillede opgaver, gennemføres eksamen uanset en eventuel aflysning af undervisning. Eksaminanderne opfordres i givet fald til at overnatte hos kammerater i Flensborg eller på anden måde sikre sig, at de når frem til eksamens begyndelse. Undervisere, der ikke kan komme frem pga. vintervejret, bedes meddele dette til kontoret - også, hvis undervisningen er aflyst. Undervisningsministeriets vinter-hotline

Comments


bottom of page